ทีมงาน

sivanartww.jpg

อ.ศิวนารถ  หงษ์ประยูร
(ผู้อำนวยการ Thai Deaf TV)

นาย นภันต์ธนัชย์  ใจปินตา
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการThaideaf TV)

นางสาว ภัทรนรินทร์ ชุ่มชาติ
(ครีเอทีฟและประสานงาน)

นางสาว ดลยา ชะรุรัมย์
(ประสานงาน)