พลเมือง D (Deaf Citizen) ตอนที่ 26 กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ รร.โสตฯ อนุสารสุนทร

Loading the player...
comments powered by Disqus