พลเมือง D (Deaf Citizen) ตอนที่ 22 รู้เท่าทันสื่อและค่ายการสื่อสารของคนหูหนวก

Loading the player...
comments powered by Disqus