พลเมือง D (Deaf Citizen) ตอนที่ 19 สิทธิการทำงานคนหูหนวก

Loading the player...
comments powered by Disqus