พลเมือง D (Deaf Citizen) ตอนที่ 11 สัปดาห์คนหูหนวกโลก 2015

Loading the player...
comments powered by Disqus