พลเมือง D (Deaf Citizen) ตอนที่ 7 เล่าเรื่องด้วยภาษามือไทย

Loading the player...
comments powered by Disqus